Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
Planskildhet Fogdegården

Planskildhet Fogdegården

Utförandetid: Februari 2022-September 2023 Plats: Fogdegården, Vårgårda kommun Omfattning: ENTHR utförde BEST entreprenad med tillhörande projektering. Projektet omfattade slopande av plankorsning Fogdegården samt lansering av ny bro under spår. Beställare &...
Elektrifiering Kimstad-Skärblacka

Elektrifiering Kimstad-Skärblacka

Utförandetid: Juni 2022 – Mars 2023 Plats: Kimstad-Skärblacka inom Norrköpings kommun Omfattning: Elektrifiering av sträckan Kimstad-Skärblacka för att möjliggöratrafikering med el-lok in till Skärblacka bruk. Sträckan är ca 6 km och projektet avsågbl.a KTL fundament,...
GC-bro Sandhem järnvägsstation

GC-bro Sandhem järnvägsstation

Utförandetid: Oktober 2021 – December 2022 Plats: Sandhem Station, Mullsjö kommun Omfattning: ENTHR levererade Platschef för projektet. Projektet innefattandebyggnation av GC-bro i stål med tillhörande hisstorn och ombyggnationstationsområde på totalentreprenad....
Länsstyrelsen Jönköpings län

Länsstyrelsen Jönköpings län

Utförandetid: Sommar 2023 Plats: Store Mosse nationalpark Omfattning: Förstärkning av äldre skogsväg på Store Mosse nationalpark Beställare & slutkund: Beställare Länsstyrelsen i Jönköpings län