Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se

Projektstyrning

Vi hjälper stora och medelstora företag med platsledning, arbetsledning och entreprenadingenjörs tjänster. Tillsammans har vi en lång erfarenhet av att verka som arbetsledare och platschef inom anläggning- och järnvägsbranschen. Vi har erfarenhet att delta i mindre och större projekt inom tex. schakt, sanering, VA-arbeten, Fjärrvärme, Finplanering och grundläggning, BEST arbeten (Bana, El, Signal
& Tele) och kanalisation.

Bland slutkunderna i projekten finns privata aktörer, kommunala beställare och Trafikverket.

Kontakta oss om ni behöver hjälp att driva era projekt framåt!

Kalkylering

Vi erbjuder kalkylering och anbudsarbeten inom anläggning- och järnvägsbranschen. Vi utför årligen ett stort antal anbudsarbeten till mindre och större kunder. Vi är väl bekanta med branschens standardavtal samt regelverk och fortbildar oss ständigt för att kunna hålla oss uppdaterade. Vi kalkylerar både inom privata och offentliga upphandlingar.

Med ett brett kontaktnät kan vi finna leverantörer och samarbetspartner redan i
kalkylskedet. Vi är vana att kalkylera i branschens ledande kalkylprogram MAP och Bidcon.

Kontakta oss för att diskutera era kommande anbudsarbeten!