Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: Oktober 2021 – December 2022
  • Plats: Sandhem Station, Mullsjö kommun
  • Omfattning: ENTHR levererade Platschef för projektet. Projektet innefattande
    byggnation av GC-bro i stål med tillhörande hisstorn och ombyggnation
    stationsområde på totalentreprenad.
  • Beställare & slutkund: Beställare Sandahls Entreprenad AB & slutkund Trafikverket