Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: Februari 2022-September 2023
  • Plats: Fogdegården, Vårgårda kommun
  • Omfattning: ENTHR utförde BEST entreprenad med tillhörande projektering. Projektet omfattade slopande av plankorsning Fogdegården samt lansering av ny bro under spår.
  • Beställare & slutkund: Beställare Veidekke Sverige AB, slutkund Trafikverket