Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: Februari 2022 – Mars 2023
  • Plats: Sävsjö Station, Sävsjö kommun
  • Omfattning: ENTHR utförde markentreprenad i projektet som innefattade
    ombyggnation av plattformar bl.a. plattläggning, kanalisation och
    grundläggningsarbeten.
  • Beställare & slutkund: Beställare Veidekke Entreprenad AB & slutkund Trafikverket.