Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: Sommar 2023
  • Plats: Store Mosse nationalpark
  • Omfattning: Förstärkning av äldre skogsväg på Store Mosse nationalpark
  • Beställare & slutkund: Beställare Länsstyrelsen i Jönköpings län