Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
Rivning bro Skrapstad

Rivning bro Skrapstad

Utförandetid: Mars-Juni 2022 Plats: Skrapstad, Sävsjö kommun Omfattning: ENTHR levererade platschef samt resurser för järnvägsteknisktutförande av projektet. Projektet innefattade rivning av bro över Södra stambananmed tillhörande mark och BEST arbeten. Beställare...
Tågdepå Falköping

Tågdepå Falköping

Utförandetid: Aug 2023 – Pågående Plats: BS Verkstäder, Falköpings kommun Omfattning: Intea Fastigheter bygger ut befintlig tågdepå i Falköping. I Samband med detta byggs även en uppställningsbangård för att tillgodose uppställning av västtrafik tåg. Enthr...
ESBE AB

ESBE AB

Utförandetid: Jan 2023 – Dec 2023 Plats: Reftele Omfattning: ESBE AB genomför förberedande markarbeten inför möjliggörande avkommande expansion. Projektet genomförs i samverkan.Arbetet innefattar hantering av ca 12.000 m3 jord- & bergschakt med...
Falköping överlämningsbangård

Falköping överlämningsbangård

Utförandetid: September 2022- Oktober 2023 Geografi: Falköping Omfattning: Projektet avser en utförandeentreprenad där ca 3000 meter spår samt 11 växlar byggs. Ca 2000 meter huvudkanalisation med tillhörande objektkanalisation byggs utmed den nya...