Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se

På uppdrag av Trafikverket anlägger Enthr en 1,4 km lång gång- och cykelväg på den södra sidan av Lv 557 i Lagan, från trafikplats Lagan vid E4 till den befintliga gång- och cykelvägen vid Åbrinken i öster.

Projektet omfattas av två delsträckor; Tpl Lagan-Storgatan och Storgatan-Åbrinken.
Ett bra och givande samarbete med beställaren och grymma leverantörer!