Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: Juni 2022 – Mars 2023
  • Plats: Kimstad-Skärblacka inom Norrköpings kommun
  • Omfattning: Elektrifiering av sträckan Kimstad-Skärblacka för att möjliggöra
    trafikering med el-lok in till Skärblacka bruk. Sträckan är ca 6 km och projektet avsåg
    bl.a KTL fundament, kanalisation & kontaktledningsbyggnation. ENTHR levererade
    Bitr. Platschef till Broby Spår.
  • Beställare & slutkund: Beställare Broby spår AB & slutkund Trafikverket