Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se

Om oss

ENTHR AB är ett Konsult- och Entreprenadföretag inom Anläggning- och Järnvägssektorn. ENTHR AB drivs av engagerade medarbetare som tillsammans innehar en stor kunskap inom våra olika verksamhetsområden. Vi är verksamma i framförallt mellersta Götaland med omnejd men åtar oss vissa uppdrag över hela Sverige.

ENTHR AB startade slutet 2021 och hade sitt första hela verksamhetsår 2022.

Namnet ENTHR kommer från Entreprenad och Human Resources. Vi tror på att samverkan, rätt värderingar och rätt förutsättningar mellan människor leder till lyckade projekt och resultat.

Vi drivs av ett jordnära och okomplicerat förhållningssätt och ser det som en del av vårt småländska arv

Våra uppdragsgivare och slutkunder återfinns inom såväl privata sektorn som offentliga beställare tex. kommuner och Trafikverket. 

Tillsammans gör vi skillnad!

ENTHR AB innehar ledningssystem för kvalité och miljö som bygger på standarderna enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi tror på vidareutveckling och vidareutbildar fortlöpande vår personal för att tillse att lagar, regelverk och förordningar följs och kunskapen upprätthålls.