Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: Mars-Juni 2022
  • Plats: Skrapstad, Sävsjö kommun
  • Omfattning: ENTHR levererade platschef samt resurser för järnvägstekniskt
    utförande av projektet. Projektet innefattade rivning av bro över Södra stambanan
    med tillhörande mark och BEST arbeten.
  • Beställare & slutkund: Beställare Jansson Entreprenad AB & slutkund Trafikverket