Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: Aug 2023 – Pågående
  • Plats: BS Verkstäder, Falköpings kommun
  • Omfattning: ENTHR levererar blockchef BEST för utförande av de järnvägstekniska
    arbetena i projektet.
  • Beställare & slutkund: Beställare Infrakraft Sverige AB & slutkund Intea Fastigheter