Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
  • Utförandetid: September 2022- Oktober 2023
  • Geografi: Falköping
  • Omfattning: Projektet avser en utförandeentreprenad där ca 3000 meter spår samt 11 växlar byggs. Ca 2000 meter huvudkanalisation med tillhörande objektkanalisation byggs utmed den nya överlämningsbangården. Enthr levererar BEST samordnare samt arbetsledare kanalisation & bana
  • Beställare & Slutkund: Veidekke är beställare och slutkund är Falköpings kommun