Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
Yttre objekt Dalabanan

Yttre objekt Dalabanan

Enthr har av Trafikverket tilldelats entreprenaden yttre objekt på Dalabanan mellan Borlänge-Mora. Projektet omfattar ban, signal och kanalisationsåtgärder i samband med utbyte av Borlänge signalställverk. Utförandetid: April 2024- Pågående Geografi: Dalarna...