Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se

Enthr har av Trafikverket tilldelats entreprenaden yttre objekt på Dalabanan mellan Borlänge-Mora. Projektet omfattar ban, signal och kanalisationsåtgärder i samband med utbyte av Borlänge signalställverk.

  • Utförandetid: April 2024- Pågående
  • Geografi: Dalarna
  • Omfattning: Projektet avser en utförandeentreprenad där Enthr som generalentreprenör utför ban, signal och kanalisationsåtgärder i samband med utbyte av Borlänge signalställverk.
  • Beställare & Slutkund: Trafikverket