Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se

Enthr fortsätter det goda samarbetet med Jansson Entreprenad i Linköping AB och ska tillsammans på uppdrag av Jernhusen riva befintliga cirkellokstall och godsmagasin i Hallsberg.
Enthr ansvarar för samtliga järnvägstekniska arbeten i projektet.

  • Utförandetid: Mars 2024- Pågående
  • Geografi: Hallsberg PBG
  • Omfattning: Projektet avser en totalentreprenad där Enthr svarar för samtliga järnvägstekniska arbeten i samband med rivning av lokstall och godsmagasin. Detta omfattar rivning & anpassning av anslutande järnvägsanläggning.
  • Beställare & Slutkund: Jansson Entreprenad i Linköping AB, Jernhusen