Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se

ENTHR har fått förtroendet att utföra BEST arbeten i samband med lansering av GC tunnel i Mora. Utförande sker under våren 2024.

  • Utförandetid: Januari 2024- Pågående
  • Geografi: Mora
  • Omfattning: Projektet är en utförandeentreprenad där Enthr ansvarar för BEST-K arbeten i samband med lansering av GC-bro i Mora noret.
  • Beställare & Slutkund: MEIÖAB är beställare och slutkund är Trafikverket.